MENU
Aula_close Layer 1

Rygeprincip

Hjalleseskolens retningslinje for rygning

 

Det har i flere år fremgået af Hjalleseskolens personalehåndbog, at man ikke må ryge i sin arbejdstid. Nærværende retningslinje er skrevet på baggrund af Odense kommunes personalepolitik og kan læses på Hjalleseskolens hjemmeside samt i personalehåndbogen. 
 

Retningslinjen omfatter alle medarbejdere og elever på Hjalleseskolen samt borgere og øvrige gæster, der opholder sig i Odense Kommunes bygninger og områder. Retningslinjen omfatter alle former for rygning herunder e-cigaretter.

 

 

•    Du må ikke ryge i arbejdstiden. Det gælder uanset, om du er til møde/kursus/udflugt væk fra arbejdspladsen, eller om du transporterer dig i det offentlige rum. Du må ryge i selvbetalte pauser, hvis du har en aftale med din leder om det.
 

 •   Du må ikke ryge, når du bærer uniform/tøj fra Odense Kommune eller på anden måde er genkendelig som medarbejder i Odense Kommune. Hvis du har aftalt mulighed for at ryge i selvbetalte pauser, skal du derfor enten skifte tøj eller dække uniform, navneskilt og lign. til, mens du ryger.
 

 •   Du må ikke ryge i Odense Kommunes bygninger, materiel og på udendørs arealer, der tilhører bygningen (matriklen), dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser, fællesarealer og andre af arbejdspladsens udendørsarealer. Rygeforbuddet gælder også uden for åbningstid.
 

•    Du må ikke ryge i og på Odense Kommunes transportmidler.
 

•    Ledelsen på en arbejdsplads har ansvaret for, at rygepolitikken overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere og borgere, der ikke overholder rygepolitikken.
 

•    Hvis en medarbejder overtræder rygeforbuddet gives i førstegangstilfælde en advarsel, ved gentagelsestilfælde kan det medføre afsked og i grovere tilfælde eventuel bortvisning.

 

  • Hvis en elev tages i at ryge i skoletiden, bliver forældrene orienteret og eleven sendes hjem resten af dagen eventuelt næste dag. Første mødedag møder eleven sammen med forældrene til en samtale.

 

MED-udvalget,

Hjalleseskolen d. 8. april 2018