MENU
Aula_close Layer 1

Forårs SFO

Forårs SFO betyder, at kommende skolebørn begynder deres indskolingsforløb i SFO pr. 1. marts, det år de skal begynde i skole. Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter skal have fokus på etablering af nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Formålet med at starte Forårs SFO pr. 1. marts er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.

Forårs SFO'en giver mulighed for:

 • At blive fortrolige med skolens rammer, strukturer og dagligdag.
 • At opbygge relationer til kammerater og personale på skolen, inden skolestart.
 • En mere glidende overgang til skolen, der gør dem mere skoleparate.
 • Bedre grundlag for at danne homogene klasser.
 •  

Vi afholder informationsmøde om Forårs SFO / skolestart mandag den 4. november 2019 fra kl. 16.30 - 17.30. Herefter afholder vi et åbent hus arrangement for alle indskrevne elever, torsdag den 27. februar 2020 fra kl. 16.30 - 17.30.

Indskrivning til forårs SFO / skolestart
Selve indskrivningen til forårs SFO / skolestart foregår elektronisk i perioden mandag den 4. november til søndag den 17. november 2019. Der bliver sendt informationsbrev ud fra skoleafdelingen via E-boks, hvor der vil være en skrivelse som guider gennem hele indskrivningsprocessen. Har I spørgsmål til indskrivningen er I velkommen til at kontakte sekretær Tina Pihl på tlf. 63 75 05 02.

Vi glæder os til at tage imod nye børn til forårs SFO'en fredag den 1. marts 2019.

Vigtigt at vide:

 • Indskrivning til Forårs SFO foregår i november samtidig med indskrivning til skole
   
 • Taksten for Forårs SFO svarer til en daginstitutionstakst

 • Indholdet er pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner for dagtilbud og SFO og fælles mål for undervisningen

 • Der er mulighed for tilkøb af feriepasning på udvalgte skoler i påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og i uge 28, 29, 30

 • En eventuel udmeldelse af Forårs SFO før 31. juli skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned

 • Inden sommerferien skal I tage stilling til, hvorvidt I ønsker at benytte SFO pr. 1. august