MENU
Aula_close Layer 1

Skolepsykolog

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Hjalleseskolen varetages af:

   

                        Billede fjernet.

 

 

                        Christina A. Jacobsen

                                   Tlf: 29 42 76 96

                             Mail: cajac@odense.dk

 

Det skolepsykologiske arbejde består kort fortalt i at finde frem til den bedst mulige måde at hjælpe/undervise eleverne på. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde mellem forældre, lærere og skolepsykologen. Skolepsykologen vurderer alle børn, der indstilles til pædagogisk psykologisk rådgivning, deltager i løbende evalueringer af igangværende indsatser, indskolingskonferencer, tværgående statusmøder m.m.

Kontakten til skolepsykologen sker dels ved, at læreren sammen med forældrene aftaler, at de vil søge skolepsykologisk hjælp og dels ved en direkte henvendelse fra forældrene.

Et udpluk af PPRs opgaver
  • Samarbejder med institutioner og skoler om at skabe et godt børn- og ungeliv
  • Tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og forældre
  • Tilbyder vejledning til pædagoger og forældre med henblik på at sætte fokus på barnets sproglige udvikling
  • Afdækker individuelle vanskeligheder hos børn og unge så barnets trivsel i fællesskabet øges
  • Foretager pædagogisk psykologisk vurdering i forbindelse med overvejelser om specialundervisning

For mere information om PPR odense: www.odense.dk/ppr