MENU
Aula_close Layer 1

Fællesarrangementer, ekskursion og lejrskole

Princip for fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskoler


Nærværende princip handler om de tiltag og arrangementer, som skaber variation i undervisningen; fællesarrangementer i skoletiden, ekskursioner samt lejrskoler.

I flere år har lejrskoler været sparet væk. Fra skoleåret 2018/2019 genindførte Hjalleseskolen lejrskoler på henholdsvis 5. og 8. årgang og dertil en mulighed for fælles skolerejse i ungemiljøet. Pga. af ændrede budgetvilkår opretholdes i skoleåret 2019/2020 alene muligheden for lejrskole på 5. og 8. årgang.

Formål
Fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på Hjalleseskolen.


Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Hjalleseskolens ansvar
• Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab (jul, første og sidste skoledag, fejring af rettighedskonventionens fødselsdag osv.).
• Skolen tilstræber at afholde to årlige temauger med tilhørende fest og fremvisning af ugens arbejde for forældre og øvrige interesserede.
• Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter til alle klassetrin (ex. fastelavnsfest for 0.-3. årgang, ungemiljøfest, Super Bowl 10. årgang, elevforestillinger for forældrene ved forældrearrangementer…).
• Skolen tilstræber af afholde f.eks. morgensamling som et ugentligt samlingspunkt for 0.-5. årgang.


Ekskursioner
Hjalleseskolens ansvar
• Hjalleseskolen tilstræber, at ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin. Det kan fx være teater, kultur, natur, åben skole i samarbejde med firmaer, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.
• Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen.


Lejrskoler
Hjalleseskolens ansvar
• Skolen tilstræber, at der afholdes lejrskole hvert skoleår på henholdsvis 5. og 8. årgang:
o På 5. årgang afholdes lejrskole med 2 overnatninger. Skolen giver et tilskud på 4500 pr. klasse.
o På 8. årgang afholdes lejrskole med 3 overnatninger. Skolen giver et tilskud på 6000 kr. pr. klasse.
• Alle lejrskoler afholdes nationalt.
• Alle lejrskoler har tilknyttede læringsmål – sociale og fagfaglige
• Der omlægges en ugentlig UUV-lektion til lejrskole pr. klasse på 5. og 8. årgang
• Skolen tilstræber, at klassens kontaktlærere deltager i lejrskolerne dog højst to lærere pr. klasse.


Forældrenes ansvar
• Forældrene betaler kosttilskud svarende til 80 kr. pr. elev pr. dag.
• Forældrene drøfter niveauet for elevernes lommepenge på et forældremøde forud for lejrskolen.
• Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der finansieres af skolens budget.

Nærværende Princip for fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskoler er vedtaget af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen d. 10. september 2019