MENU
Aula_close Layer 1

Kostprincip

Hjalleseskolens kostprincip

 

I mange år har der jævnligt været talt om vigtigheden af sund og nærende kost for skoleelever. I lige så mange år har der været fokus på, at eleverne skulle have tid til at spise deres madpakker.

I 2005 fik Danmark nye officielle kostråd. Rådene ligger i tråd med ovenstående fokus på sund og varierende kost Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv.

 

Mål

På Hjalleseskolen har vi et overordnet mål: Sunde, glade børn i liv og læring. Vi arbejder derfor kontinuerligt med sundhed og bevægelse i skoledagen til glæde og gavn for alle vores elever.

 

På den bagrund er stræber vi efter at sundhedsfremmende rammer er en del af hele skolens læringsmiljø og bidrage kontinuerligt til sunde glade børn i liv og læring. Vores sundhedsfremmende rammer inviterer til

 

 • at alle elever får mulighed for at spise deres mad, og at alle oplever måltidet som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt i skoledagen
 • at alle får mulighed for at købe sunde mad- og drikkevarer som et alternativ til hjemmets madpakke
 • at alle kender til og forholder sig til de officielle kostråd
 • at alle elever oplever bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

 

Tiltag

 • Skolens ledelse evaluerer årligt skolens ringetider i samarbejde med MED-udvalget og skolebestyrelsen med fokus på, at der skal være tid til, at alle elever både har mulighed for at spise deres frokost og bevæge sig
 • Ugentlige kageordninger eller lignende ordninger i klasserne afskaffes helt. De kan erstattes af sunde hyggeordninger i form af frugt, nødder eller grøntsager.
 • Mængden af søde sager, elever deler ud til klassekammerater i forbindelse med fødselsdage og arrangementer i skole- og SFO-regi, begrænses til et absolut minimum – én slikkepind, én flødebolle, ét stk. kage eller lignende pr. elev.
 • Klassens team planlægger undervisning i sundhed og bevægelse samt kendskab til de officielle kostråd i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 

Tegn

 • Eleverne oplever tid i spisepausen til at spise deres madpakker, og de oplever spisepausen som et værdifuldt samlingspunkt i hverdagen
 • Alle elever spiser nærende og varieret frokost
 • Boden i hallen udbyder et varieret og sundt alternativ til madpakken
 • Vi ser aktive børn i såvel frikvarter som i undervisningen

 

Evaluering

Ledelsen, MED-udvalget og skolebestyrelsen evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn.

 

 

Nærværende princip er besluttet af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen d. 22. november 2016.