MENU
Aula_close Layer 1

IT i undervisningen

Hjalleseskolens princip om IT i undervisningen

 

Igennem de seneste år har mængden af digitaliserede undervisningsmaterialer og læringsplatforme været i en hastig udvikling. Brugen af disse materialer og platforme samt anvendelse af google apps giver helt nye muligheder for læring, kommunikation og kollaborativt arbejde eleverne imellem og mellem elever og medarbejdere.

 

Samtidig er digital læring blevet mere aktuel end nogen sinde før. Eleverne skal dannes og uddannes til en fremtid, vi endnu ikke kender, derfor er det essentielt, at de har fremtidens sprog og værktøjer med sig fra deres grundskole.

 

For at anvende de nye muligheder er det nødvendigt, at alle elever kan tilgå de digitaliserede materialer og læringsplatformene gennem en computer eller en chromebook.

 

Mål

På Hjalleseskolen har vi høje ambitioner for elevernes dannelse og uddannelse også på det digitale område.

 • At alle elever skal lære at være kritiske undersøgere og analyserende modtagere
 • Alle elever skal lære at være ansvarlige brugere af IT og medier
 • Fra 0.-2. årgang anvender eleverne iPads i undervisningen, når det er relevant.
 • Alle elever fra 3.-10. klasse har enten en computer eller en chromebook som en del af deres skoletaske.

 

Tiltag

 • Ved skoleårets start spørger skolen alle forældre i 3. klasse og 7.-10. årgang, om deres barn kan medbringe eget device til undervisningen. Hvis det ikke er muligt, tilbydes eleven at låne et device af skolen.
 • Kommunen investerer i budgetårene 2018/2019 i chromebooks til hele mellemtrinnet. Disse chromebooks fordeles først til klasser på mellemtrinnet, som ikke i forvejen er dækket med et device. Dernæst fordeles de til 3. årgang og til sidst til 2. årgang.  
 • Fra og med 3. årgang sikrer skolen lånemaskiner til alle elever, der ikke selv medbringer et device.
   

Tegn

 • Når kommunens investering i budgetårene 18/19 er udrullet har alle elever fra og med 3. årgang eget device i undervisningen
 • Eleverne anvender IT, medier, digitale læringsmidler, læringsplatforme og google apps, hvor det er fornuftigt og lærerigt.
 • Eleverne udviser kritiske og analyserende kompetencer i forbindelse med blandt andet anvendelsen af medier og internettet.

 

Evaluering

Skolebestyrelsen, medarbejdere og ledelsen evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn. Der laves opgørelser over udlån og nyindkøb i november 2017 og igen i august-september 2018.

 

Nærværende princip er besluttet af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen d. 1.12.2017