MENU
Aula_close Layer 1

Lektier

 

Hjalleseskolens princip for lektier

 

På Hjalleseskolen har vi høje ambitioner for vores elevers faglige, sociale og personlige udvikling. Med dette princip for lektier, ønsker vi dels at skabe rum for øget faglighed, men i lige så høj grad rum for elevernes fritid, herunder blandt andet deres sociale og personlige udvikling.  

 

Mål

Fra forskning ved vi på den ene side, at 15-20 minutters daglig læsetræning har dokumenteret effekt på udviklingen af børns læsekompetence, på den anden side viser forskning dog at ordinære dag-til-dag lektier ikke har nogen bemærkelsesværdig faglig effekt.

 

Derfor ønsker vi på Hjalleseskolen at nuancere lektiebegrebet og samtidig sikre at alle lektier skaber øget læring og oplevelse af mestring for eleverne.

 

Tiltag

På Hjalleseskolen arbejder vi med 4 lektietyper

 

  • Træningslektier - hvor eleven træner allerede kendt stof ex. daglig læsetræning
  • Forberedelseslektier - hvor eleven arbejder med viden og færdigheder, der skal bruges i en efterfølgende lektion.
  • Integrerede lektier - der involverer flere fagområder, og hvor eleven fordyber sig og videreudvikler stoffet, for eksempel stile, projekter …
  • Færdiggørelseslektier - hvor eleven gør den opgave færdig, han/hun har arbejdet med i klassen.
  •  

På Hjalleseskolen vil vi via møder om læsning og forældrefoldere orientere forældre om vigtigheden af 15-20 minutters daglig læsning samt om forældres muligheder for at understøtte matematik og lektier i øvrigt.

 

Tegn

  • Alle forældre kender til vigtigheden og udbyttet af børns 15-20 minutters daglige læsetræning
  • Alle forældre ved hvordan de kan understøtte deres barns matematikudvikling samt deres lektier i øvrigt.
  • Alle elever oplever, at de kan mestre deres lektier
  • Alle elever oplever, at lektier er meningsfyldte og giver øget læring

 

Evaluering

 

Ledelsen og skolebestyrelsen evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn.

 

 

Nærværende princip er besluttet af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen d. 21.08.2018