MENU
Aula_close Layer 1

Optagelseskriterier

Hvem kan søge om optagelse i Sportsklasserne?

Sportsklasserne er et tilbud til elever, som opfylder følgende grundbetingelser:

Du hører til blandt de bedste på Fyn i din årgang
Du er indstillet på at prioritere både sport og skole
Du er bosat i Odense Kommune og/eller tilknyttet en klub hjemmehørende i Odense Kommune
Du er indstillet på at deltage aktivt og konstruktivt i såvel det faglige som det sociale fællesskab på din skole
Du er indstillet på evt. at deltage i en prøvetræning/optagelsestræning og evt. en optagelsessamtale som en del af optagelsesprocessen


Sportsklasserne er først og fremmest et tilbud til borgere bosat i Odense Kommune. Det betyder i praksis, at elever bosat i Odense Kommune optages før elever, som ikke er bosat i Odense Kommune – under forudsætning af, at ansøger lever op til de overfornævnte optagelseskriterier

Ansøgere fra alle sportsgrene kan ansøge om optagelse i en Sportsklasse – også selvom der ikke er arrangeret morgentræningstilbud i den pågældende sportsgren/klub.

Optagelse i Sportsklasserne afgøres af optagelsesudvalget, som består af Michael Johansen fra elitesekretariatet Odense Kommune, Michael Lindstrøm, Souschef Hjalleseskolen, samt Carl Bruun Rasmussen, souschef Provstegaardsskolen. Du skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen for optagelse til sportsklasserne i skoleåret 2020/21 er den 1. marts 2020. (Hvis du søger til 10. klasse, skal du også søge igennem optagelse.dk, ligeledes pr. 1. marts 2020)