MENU
Aula_close Layer 1

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag for Hjalleseskolens ledelsesteam

 

Vi er et ambitiøst og engageret ledelsesteam, som ved hjælp af dialog samarbejder målrettet for at opnå gode, bæredygtige resultater for Hjalleseskolens kerneopgave; at danne og uddanne sunde, glade børn i liv og læring. Vi når resultaterne gennem evidensinformeret skoleudvikling herunder fælles retning og fælles systematikker.  Vi prioriterer det professionelle læringsfællesskab og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling gennem professionel kapital; social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Derfor har vi i ledelsesteamet fokus på, at sætte retning ved hjælp af tydelig kommunikation i tillidsfulde og motiverende relationer. For os tager god ledelse afsæt i følgende bærende værdi: ordentlighed, dertil er værdierne fællesskab, mod, nysgerrighed og humor essentielle for vores ledelse af Hjalleseskolen.

 

Som ledelsesteam på Hjalleseskolen arbejder vi især på at blive bedre til

  • At komme tættere på den praksis, som udgør vores kerneopgave, så vi i højere grad kan understøtte udviklingen og anerkende den enkelte medarbejder.
  • At skabe tydelig kommunikation og visualisering af vores kvalitetsplan, så alle interessenter—interne såvel som eksterne—kender vores udviklingsområder og fælles retning.
  • At sikre tydelighed omkring  beslutningsprocesser og præmisser for medindflydelse.

 

Som ledelsesteam på Hjalleseskolen sætter vi  i samarbejde med de relevante organer tydelige mål både kort– og langsigtede, og vi bestræber os på løbende at fejre hverdagens succeser. 

Vi anser Hjalleseskolen som et professionelt læringsfællesskab, der er til for at danne og uddanne sunde, glade børn i liv og læring. Et læringsfællesskab som tager afsæt i growth mindset, hvor feedback og fejl er en kilde til fortsat fælles læring og udvikling for både ansatte og elever. 

Derfor er dette ledelsesgrundlag dynamisk, da vi løbende vil dygtiggøre og udvikle os blandt andet på baggrund af konstruktiv feedback fra medarbejdere, elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Vores evige motivation og drivkraft er, at vi sammen med hele fællesskabet omkring Hjalleseskolen løfter kerneopgaven; sunde, glade børn i liv og læring. Vi og hele organisationen lykkes kun med ovenstående, hvis vi dagligt går glade på arbejde. Humor er en uundværlig faktor og vi når kun i mål, hvis hver dag bygger på et godt, fælles grin.

 

Skoleleder Louise Theil, souschef Michael Lindstrøm og afdelingsleder Louise Mach Rasmussen

 

At sætte retning

Tydelig kommunikation

•Vi har mod  og viden til at sætte en visionær og innovativ retning

  1. Vi inddrager de relevante organer i alle beslutningsprocesser.

•Vi tror på, at vi gennem vores professionelle læringsfællesskaber altid kan blive bedre

Vi tror på, at en fælles retning, fælles systematik og fælles udvikling bidrager til en professionel løsning af kerneopgaven

•Vi lægger vægt på rettidig kommunikation • Vi opfatter det som ordentligt, når vi også tager fat i det, der er eller kan blive svært•Vi lytter altid til og anerkender forskellige holdninger, men vi giver ikke altid ret•Vi er tydelige i vores egne holdninger

Tillidsfulde relationer

Motiverende relationer

• Vi har grundlæggende tillid til alle mennesker

  1. Vi møder mennesker med et åbent, ærligt og nysgerrigt mindset

•Vi gør det, vi siger—og vi siger det, vi gør. 

•Feedback er en gave, som vi tager konstruktivt imod

•Vi stiller tilpasse krav og afstemmer løbende forventninger

•Vi fokuserer på muligheder og mening i kerneopgaven

•Vi understøtter og prioriterer professionelle læringsfællesskaber

•Vi understøtter et positivt og professionelt arbejdsmiljø