MENU
Aula_close Layer 1

Læringscenter

Læringscenteret på Hjalleseskolen fungerer som et udvidet skolebibliotek med bøger, billeder, lyd og personresurser. Der er åbent på alle skoledage fra kl. 8.00 til ca. 14.30. Der er en skolebibliotekar til stede store dele af åbningstiden.

Eleverne har mulighed for at besøge læringscenteret i en fast ugentlig time, men kan iøvrigt komme efter behov. Al udlån af bøger på skolen foregår fra læringscenteret. Der udlånes bøger til såvel undervisning som fritidslæsning. Alle bøger er forsynet med en stregskode og udlånet registreres digitalt.

Læringscenteret er også stedet, hvor eleverne kan sidde individuelt eller i grupper og arbejde med deres opgaver eller læse. Der er digitalt udstyr, som eleverne kan benytte til at søge og indhente informationer og udarbejde opgaver.