MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger til samarbejde

Forventninger til samarbejde på Hjalleseskolen

 

Udarbejdet af et udvalg under skolebestyrelsen og vedtaget af skolebestyrelsen på skolebestyrelsesmødet d. 15. maj 2018

 

Forventninger til

forældre

Forventninger til skole-

opdragelse

 

Forventninger til

samarbejde

 

Forældrene involverer sig i skolen

og klassens fællesskab og er

engageret i sit barns skolegang.

Skolen og hjemmet har hver sine

forskellige rettigheder og forpligtelser.

Forældre hjælperderes børn med at

forstå dette.

Oplever forældre udfordringer

mellem eleverne opfordrer skolen

til, at man tager kontakt til den

pågældende elevs forældre.

Forældrene deltager i

skolehjemsamtaler og

arrangementer knyttet til klassen

eller skolen generelt.

Eleven medbringer bøger, penalhus,

opladet,  computer, andre skoleremedier,

madpakke og drikkedunk/mælk.

Voksne taler altid positivt om

skolen, andre elever eller voksne

i børns påhør.

Forældrene støtter op omkring

elevernes forpligtigelse til at holde

orden i skoletasken og undervisningsmaterialerne.

Eleven deltager aktivt i skolens fag

og aktiviteter og sørger for at lektier

altid er lavet til tiden.

I tilfælde af konflikt/undring tager

man kontakt til de voksne på skolen

for at få snakket tingene igennem.

Husk at der altid er to sider af en sag.

Forældrene er ansvarlige for at

ens barn er læringsparat.
Eleven møder veludhvilet.
Når klokken ringer 7.55 sidder

eleven på sin plads og forældrene

er ude af klassen.

Eleven møder voksne og andre børn

med respekt og taler pænt.

Forældrene har i klassen en

fælles forpligtigelse i forhold til at få

fællesskabet til at fungere.
Hvis forældrene afholder arrangementer (fødselsdage/fester) gør man det for

alle drengene, alle pigerne eller hele

klassen

Forældrene tilbyder at assistere hvis

en elev ikkekan komme til et

arrangement.

Forældrerådet er tovholdere

i forhold til at få lavet trivsels

arrangementer for klassen.

Eleven lytter når andre taler og venter

på, det bliver ens tur.

Lektielæsning prioriteres som en

væsentlig del af familiens hverdag.

Forstyrrelser minimeres.

Ros gives for indsatsen frem for

resultatet.

Forældrene er rollemodeller i

forhold til at møde andre med

respekt og holde en god tone.

Eleven møder frisk og veludhvilet

Forældrene tåler åbent og informativt

om handicap og elever/forældre med

særlige behov.

 

Forventningerne er ikke en facitliste, men opmærksomhedsfelter man som forældre og elever på skolen skal holde sig for øje.

 

Vi forventer ikke fuld konsensus i forhold til forventningerne, men vi forventer fuld opbakning.