MENU
Aula_close Layer 1

Info om 10. klasse

Sport, elite og event
 
Er du sports- eller elitesportsudøver på vej mod en ungdomsuddannelse, er dette tilbud afgjort en mulighed for dig. Vi tilbyder dig at gå i en elitesportsklasse eller  en sportsklasse, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen i et fællesskab baseret på motivation for både skole og sport. Vi forventer, at du er sportsudøver og aktiv i en klub.
 
Betingelsen for optagelse er, at du er målrettet og har en høj individuel målsætning med din uddannelse og sport.
 
I skoleåret 2019/2020 har vi to elitesportsklasse, samt 1 sportsklasser.
Elever fordeles efter følgende kriterier:
 • - Ligelig fordeling mellem faglighed
 • - Ligelig fordeling mellem sportsgrene
 • - Ligelig fordeling mellem piger og drenge
Midt i maj sender vi optagelsesbrev ud via E-boks, hvor det vil fremgå, hvilken klasse du er kommet i.
 
Fag og undervisning
Du vil opleve en skoledag, der giver dig de allerbedste muligheder for at kombinere træning og skolegang. I 10. klasse på Hjalleseskolen har du 29 lektioner om ugen fordelt på dansk, matematik, engelsk og linjefag idræt. Derudover kan du vælge tysk og fysik som valgfag. Alle fag afsluttes i maj / juni med skriftlige og mundtlige eksamener.
 
Hver tirsdag og torsdag fra kl 8.00 til 9.30 er der morgentræning. Her kan du træne i din egen klub med din egen træner. Hvis du ikke har mulighed for at træne i egen klub, deltager du i skolens træning, som varetages af skolens lærere/trænere. Herudover vil der også være sport på skemaet i to lektioner mandag og onsdag, hvor du træner sammen med hele 10. årgang. Her arbejdes der med funktionel træning og koordinationstræning. Derudover har du en lektion i idrætsteori.
 
 
Faciliteter
10. klassescentret ligger i et af skolens fællesrum, hvor klasserne A, B, og C er fordelt. Når der er frikvarter, eller der er fælles projektarbejde klasserne imellem, er fællesrummet et naturligt samlingssted.
 
Hjalleseskolen har en sportshal, en gymnastiksal, et styketræningslokale samt udendørs fodboldbaner og en kunststofbane.
 
I 10. klasse forventer vi, at du:
 • Arbejder seriøst med alle fag
 • Har et growth mindset
 • Bidrager positivt til fællesskabet - både i klassen og på årgangen
 • Respekterer andres holdninger
 • Møder udhvilet og til tiden hver dag
 • Overholder skolens reglement
 • Kommer med godt humør, ligesom du kan forvente at blive mødt med et smil
Vi arbejder ud fra STAR-princippet:
 
Sammenhold
Trivsel
Aktiv læring
Respekt
 
Skoleåret i 10. klasse
 • Skolestart i midten af august
 • I september er der en obligatorisk ryste-sammen-tur til Rønbjerg Feriecenter i Nordjylland. Turen har til formål, at eleverne lærer hinanden at kende
 • I efteråret er alle elever i en uges brobygning samt en uges praktik. Her får du mulighed for at afprøve en bestemt uddannelsesretning og afprøve et almindeligt arbejde
 • I december afgives 1. standpunktskarakter
 • Inden jul afholdes terminsprøver
 • I ugerne 2 og 3 arbejdes der med DOSO-opgaver
 • 1. søndag i februar afholdes Super Bowl-arrangement med overnatning
 • I januar/februar arbejdes der på uddannelsesplaner, som i samarbejde med UUO-vejlederen skal afsendes inden 1. marts
 • Slut april afgives 2. standpunktskarakter
 • Maj og juni afholdes skriftlige og mundtlige eksamener
 • Slut juni afholdes dimission for 9. og 10. årgang