MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske


 
Maria
                                                                  
Maria Pripsø
Tlf: 24 63 75 06
 
Sundhedsplejen - skolebørn
En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og også får optimalt udbytte af undervisningen. Sundhedsplejens opgave er at medvirke til dette i et samarbejde med barn, forældre og skolens personale.

Du kan træffe Maria når hun er på skolen. Ellers kan hun træffes på både telefon og mail. Elever, forældre og lærere er velkommen til at henvende sig til Maria med sundhedsproblemstillinger eller -emner, hvis der er behov udover de gældende tilbud fra Sundhedsplejen.
 
 
Maria træffes på Hjalleseskolen hver fredag fra kl. 8 - 14.
 
 
Sundhedsplejens tilbud
0. klasse
Individuel indskolingsundersøgelse af alle børn ved sundhedsplejerske. Hvis undersøgelsen giver anledning til, at skolen skal tage et særligt hensyn til det enkelte barn vil sundhedsplejersken, efter aftale med forældrene, orientere barnets lærer om dette.
5. klasse
Sundhedsplejersken måler og vejer alle elever, og følger op på evt. afvigelser fra den normale vægt og vækstkurve.
 
6. klasse
Sundhedsplejersken foretager synsprøve på alle elever i 6. klasse.

8. klasse
Individuel udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken. Elevernes individuelle besvarelser af spørgsmålene i BørnUngeLiv.dk inddrages i undersøgelsen. 
Børn med særlige sundhedsmæssige behov
Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov, som fx triste eller urolige børn, under- eller overvægtige børn, børn der klager over smerter og børn der bliver mobbet. Sundhedsplejersken har mulighed for at inddrage børn- og ungelægen omkring børn med særlige sundhedsmæssige behov.