MENU
Aula_close Layer 1

Erhvervspraktik

Hjalleseskolens princip for erhvervspraktik

 

En af folkeskolens fornemmeste opgaver er at klargøre eleverne til videre uddannelse. For at klæde eleverne bedst muligt på til at træffe valget om tiden efter folkeskolen, er det vigtigt, at vi som skole giver eleverne oplevelser, der giver dem en fornemmelse af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og at der i en enkelt virksomhed er mange forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde.

 

Mål

  • På den baggrund sigter vi mod at eleverne via erhvervspraktik får lov til at snuse til arbejdsmarkedet og deraf bliver i stand til at foretage et kvalificeret valg om videre uddannelse efter folkeskolen.
  • Eleverne opnår en forståelse for arbejdsmarkedet.
  • Eleverne tilegner sig viden om ungdomsuddannelserne og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til.

 

Tiltag

  • 8. årgang kommer i en uges erhvervspraktik i en virksomhed, de selv har taget kontakt til. I særlige tilfælde kan eleven hente hjælp til praktikplads ved UUO-vejlederen (UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn) eller skolen. Skolen kan eks. afsøge muligheden for praktikpladser hos skolens øvrige forældregruppe.
  • I samarbejde med UUO, skole, elever og forældre kan det arrangeres, at en elev kommer i et længere praktikforløb.
  • Klassens lærere arrangerer virksomhedsbesøg.
  • 10. klasses elever kommer i en uges erhvervspraktik i en virksomhed, de selv har taget kontakt til.
  • UUO og klassens lærere samarbejder om faget Uddannelse og job.

 

Tegn

  • Eleverne får løbende udfyldt deres studievalgsportfolio.
  • Eleverne bliver mere sikre på deres valg af ungdomsuddannelse.

 

Evaluering

 

Ledelsen, MED-udvalget og skolebestyrelsen evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn.

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 23.04.19