MENU
Aula_close Layer 1

Bevægelsesprincip

Hjalleseskolens bevægelsesprincip

 

 

Formål

På Hjalleseskolen ønsker vi sunde, glade børn i liv og læring. Bevægelse er et reformkrav, og vi ser en stor værdi i at styrke bevægelsesglæde, sundhed og læring i fællesskab. Det er herudfra, at princippet er blevet til.

 

Bevægelse i skolen rummer mange aspekter, og vi anser både leg, frikvartersaktiviteter, brain breaks, fysisk træning, bevægelse i undervisningen og idræt som bevægelse.

 

Ifølge forskningen er der sammenhæng mellem bevægelse, trivsel og læring, hvor fysisk aktivitet og bevægelse påvirker hjernen og de kognitive funktioner. Samtidig gavner fundamentale motoriske færdigheder kognition og præstation i skolen.

 

Vi tænker både med hjernen og kroppen, så ved at bruge bevægelse i undervisning får vi kropslige erfaringer med det, vi lærer. Ud over det kognitive aspekt i forhold til bevægelse og læring, er fællesskab og trivsel forudsætningen for, at læring overhovedet kan foregå. Hele ideen med at vi bruger bevægelse er, at det skal give mening – for eleverne og for de voksne, og om at mærke undervisningen sætte spor i egen krop og lære med mere end blot hovedet.

Bevægelse er en tilgang til læring med behov for didaktisering. Succesen afhænger af aktiv deltagelse, engagement og motivation. Bevægelse alene er ikke løsningen på alt, men har et stort didaktisk potentiale til at give mangfoldighed i undervisningen og tilgodese flere måder at lære på.

Mål

  • At eleverne oplever bevægelsesglæde
  • At eleverne bevæger sig og leger i fællesskaber
  • At eleverne oplever at være motiverede i undervisningen
  • At eleverne oplever bevægelse i løbet af deres skole/sfo-tid
  • At der går sunde og glade børn ud af Hjalleseskolen - både fysisk og mentalt

 

Tiltag

  • Fortsat kompetenceløft af personale, fx mulighed for co-teaching med bevægelsesvejleder
  • Øget fokus på brug af brain breaks og bevægelse som en naturlig del af undervisningen
  • På baggrund af dette princip udarbejdes en handleplan af bevægelsesvejlederen med nærmere beskrivelse af skolens nuværende tiltag og bevægelsesaktiviteter

 

Tegn

  • At eleverne oplever en varieret skoledag med bevægelse og trivsel
  • At underviserne føler sig kompetente til at udvikle og bruge bevægelsesaktiviteter

 

Evaluering

Et bevægelsesudvalg bestående af skolebestyrelse, lærer, pædagog, leder og bevægelsesvejleder evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn.

 

 

Nærværende princip er vedtaget af skolebestyrelsen på skolebestyrelsesmødet d. 19. februar 2019.

 

Jeg synes, at det var uden helt at lægge mærke til det, så lærer man noget ved at bevæge sig. Så kommer der læring med ind, fx den der frugtsalat, den synes jeg lærte mig rimeligt meget. Det var sjovt. Jeg tror ikke, at man kan glemme at lære det, for man lægger overhovedet ikke mærke til, at man faktisk lærer noget, men det gør man (citat fra elev 5.kl. efter co-teachingforløb, Hjalleseskolen, 2018).

 

Ud fra hvad de selv siger, eleverne, så oplever de, at de bedre kan huske tingene, fordi de har gjort det på forskellige måder. Både at de hører noget, og at de sidder og arbejder skriftligt med noget, og man knytter bevægelse på forskellige måder (citat fra lærer, Hjalleseskolen, 2018).

 

Det er sjovere at have bevægelse i timen i stedet for at sidde på sin flade røv (citat fra elev 8.kl, Hjalleseskolen, 2017).

 

Det ville gøre mig glad, hvis vi havde mere bevægelse i undervisningen (citat fra elev 8.kl, Hjalleseskolen, 2017).

 

Det er godt, at der er bevægelse i timen, så ens hjerne får et ”break” (citat fra elev 8.kl, Hjalleseskolen, 2017).