MENU
Aula_close Layer 1

Mobilfri skole

Hjalleseskolens princip om mobilfri skoledag

 

 

Igennem længere tid oplevede lærerne særligt i ungemiljøet en tendens til at flere og flere elever var orienteret mod deres mobiltelefon og de fællesskaber, som de via mobilen var en del af på internettet frem for de fællesskaber, som de var en del af på skolen. Trygge og tolerante fællesskaber i klasserne og på tværs af klasserne er essentielle for et godt læringsmiljø både i relation til dannelse og uddannelse. Derfor opfordrede medarbejderne til at blive mobilfri skole og skolebestyrelsen vedtog princippet.

 

 

Mål

På Hjalleseskolen har vi høje ambitioner for dannelse såvel som uddannelse. For at understøtte disse ambitioner, ønsker vi at styrke fællesskabet, trivslen og bevægelsen i hverdagen.

 

 

 • At alle elever føler sig som en del af et trygt og tolerant fællesskab
 • At alle elever oplever mindre mobning - både direkte og på de sociale medier
 • At friheden fra mobilen styrker elevernes fokus og koncentration i undervisningen
 • At alle elever vil benytte vores udendørsfaciliteter til bevægelse også i frikvartererne

 

Tiltag

 • Hver morgen afleverer alle elever mobilen i indkøbte mobilkasser. Telefonerne låses inde og udleveres igen, når eleverne har fri.
 • Mobilerne kan anvendes i timerne, når dette har et undervisningsrelevant mål.
 • Der samarbejdes med eleverne om at sætte andre aktiviteter i stedet for mobilen. Ex. kortspil, brætspil, boldspil og øvrige udendørsaktiviteter.

   

Tegn

 • Eleverne oplever at være en del af et trygt og tolerant fællesskab hvor dannelse og uddannelse kan blomstre.
 • At ingen elever på Hjalleseskolen føler sig mobbet.
 • At eleverne er mere fordybede og koncentrerede i undervisningen.
 • At eleverne er mere aktive i frikvartererne.

 

 

Evaluering

Ledelsen, MED-udvalget og skolebestyrelsen evaluerer nærværende princip løbende og justerer i forhold til tiltag og tegn.

 

 

 

 

Nærværende princip er besluttet af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen d. 25. april 2017.