MENU
Aula_close Layer 1

Skoleleder

Mit personlige ledelsesgrundlag

Louise Hjortebjerg Theil

 

Jeg er født i den fynske muld i 1976. Opvokset lige midt på øen omgivet af natur og min gammeldags kernefamilie. Jeg er den ældste af tre søskende, som alle fik nysgerrighed, vedholdenhed og empati med fra vores barndomshjem. Jeg er den stolte og heldige mor til tre skønne børn født i 1997, 2008 og 2009 og den taknemmelige kone til en dejlig, selvstændig og viljestærk mand.                                                                                                      

     

 

Jeg er en nysgerrig, ambitiøs og målrettet kvinde. Jeg går glad på arbejde hver eneste dag med det evige formål at løfte elevernes trivsel og læring gennem tydelig kommunikation i tillidsfulde og motiverende relationer til, med og for alle interessenter. Det er vigtigt for mig, at elevernes trivsel og læring løftes på en måde, som er bæredygtig for såvel organisationens økonomi som for personalets trivsel. Jeg lykkes kun med min ledelse, når organisationen lykkes som helhed.

 

Jeg er som menneske og leder evigt nysgerrig efter at lære mere og anser derfor feedback fra alle interessenter både interne og eksterne, som en kærkommen mulighed for udvikling. Jeg anser organisationen som en lærende organisation, hvor medarbejderne arbejder i professionelle læringsfællesskaber og vi alle har et Growth Mindset. Vi begår alle fejl, og vi tør og vil alle lære af dem.

Jeg er ambitiøs på både organisationens og egne vegne. Jeg er ikke nødvendigvis dén bedste og jeg ved ikke alt, men jeg yder hver eneste dag mit bedste, og jeg tør sætte det bedste hold. Jeg er drevet af i samarbejde med mit ledelsesteam og de ansatte at træffe de rigtige beslutninger på et bæredygtigt grundlag, der er informeret af evidens, data og erfaringer. Stilstand er for mig lig med tilbagegang og status quo er i sig selv derfor aldrig nok.

Jeg er en tydelig kommunikator både i skrift og tale, og jeg kommunikerer ofte med alt fra korte ledertaler til skriftlige nyhedsbreve og direkte en-til-en-samtaler. Tydelig, åben og ærlig kommunikation og dialog er grundlaget for fælles udvikling og et konstruktivt samarbejde.

Jeg har grundlæggende tillid til andre mennesker og arbejder derfor med tillidsbasseret ledelse. Tillid er ikke nødvendigvis det samme som at være enig, men tillid er for mig altid anerkendelse og respekt for den andens udgangspunkt.

Jeg ved at organisationens gode resultater skabes af medarbejderne. For at lykkes med dette skal vi altid have motiverede medarbejdere. Jeg understøtter derfor et inspirerende og givende fællesskab mellem medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen. Et fællesskab som er båret af gode relationer og høj professionel kapital.

 

Jeg håber, mit engagement, min arbejdsglæde og min interesse for vores organisation smitter af på mine medarbejdere og på alle andre interessenter. Vi er en offentlig organisation, derfor er vores eksistensberettigelse ikke et økonomisk overskud, men derimod en høj løfteevne for elevernes læring og trivsel.

 

Jeg og hele organisationen lykkes kun med ovenstående, hvis vi dagligt går glade på arbejde. Humor er en uundværlig faktor. Og vi lykkes kun, hvis hver dag bygges på gensidig respekt og et fælles grin J

 

Jeg glæder mig hver eneste dag J
Louise Hjortebjerg Theil